אודות המרכז לעריכה גנומית

רקע כללי

משרד החקלאות ופיתוח הכפר- המדען הראשי של משרד החקלאות קידם הקמה של המרכז הלאומי לעריכה גנומית בחקלאות על ידי השקעת כ-60 מיליון ש"ח בתוכנית הממומנת לארבע שנים. פעילות המרכז החלה ביוני 2020.

המרכז מאגד 30 קבוצות מחקר משישה מכונים ישראליים: מינהל המחקר החקלאי – מכון וולקני, האוניברסיטה העברית בירושלים, אוניברסיטת תל אביב, מכון ויצמן למדע, מיגל – המכון לחקר הגליל בע"מ וחיא"ל – המכון למחקר אוקיאנוגרפי ולימנולוגי בישראל.

הקבוצות המשתתפות במרכז הלאומי לעריכה גנומית בחקלאות פועלות בקשת רחבה של גידולים ובעלי חיים.

המרכז מתמקד בשלושה נושאים:

מטרות המרכז

יצירת מוצרים חקלאים
על בסיס עריכה גנומית

פיתוח מערכות להחדרת
מרכיבי העריכה הגנומית

פיתוח טכנולוגיות
בתחום העריכה הגנומית

הכשרת תשתית פיזית ואנושית
לצרכי עריכה גנומית