חברי הוועדה המדעית

ד"ר אמנון לרס

יו"ר הוועדה,
מינהל המחקר החקלאי

ד"ר עמיר שרמן

מינהל המחקר החקלאי

פרופ' אברהם לוי

מכון ויצמן

פרופ' אלכסנדר ויינשטיין

פרופ' אלכסנדר ויינשטיין

הפקולטה לחקלאות

ד"ר צחי ארזי

מינהל המחקר החקלאי

ד"ר משה פלישמן

מינהל המחקר החקלאי

ד״ר אייל פרידמן

ד"ר אייל פרידמן

מינהל המחקר החקלאי

ד"ר יובל צינמון

ד"ר יובל צינמון

מינהל המחקר החקלאי