מינהלת הפרויקט

חוקר ראשי – המכון למדעי הצמח, מינהל המחקר החקלאי מכון וולקני.

טלפון: 03-9683040 | 03-9683035 

050-6220740 :סלולרי

דוא"ל: asherman@volcani.agri.gov.il

ניהול מדעי – מכון וייצמן למדע.

טלפון: 08-9342734

דוא"ל: avi.levy@weizmann.ac.il

אתר מדעי: http://www.weizmann.ac.il/plants/levy

פרופ' אלכסנדר ויינשטיין

ניהול מדעי – הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית.

טלפון: 08-9489082 | 08-9489080

דוא"ל: alexander.vainstein@mail.huji.ac.il

יו"ר הוועדה המדעית, מינהל המחקר החקלאי מכון וולקני.

טלפון: 03-9683608 | 03-9683602

סלולרי: 050-6220602

פקס: 03-9683622

דוא"ל: alers@volcani.agri.gov.il

רכזת מדעית, מינהל המחקר החקלאי מכון וולקני.

טלפון: 03-9683479

סלולרי: 050-4667287

דוא"ל: youliad@volcani.agri.gov.il

מתאמת ניהול ובקרה, מינהל המחקר החקלאי מכון וולקני.

טלפון: 03-9683742

סלולרי: 054-6674441

דוא"ל: sivanh@volcani agri.gov.il