ארועים

אירועים קרובים במרכז

The National Center for Genome Editing in Agriculture

 

Summary Conference

 

ימים
שעות
דקות

Webinar of the National Center for Genome Editing in Agriculture

 

                Prof Jae-Yean Kim

           “Breakthrough in dicot prime editing: Enabling heritable desired edits in tomato and Arabidopsis"

 

05.06.24

ימים
שעות
דקות

Webinar of the National Center for Genome Editing in Agriculture

 

                     Prof Nian Wang

"Transgene-free CRISPR genome editing of plants"

10.01.24

ימים
שעות
דקות

The technology group meeting – Nanoparticles as a delivery method for plant transformation

Dr. Guy Mechrez (ARO)

20.10.2022

ימים
שעות
דקות

The National Center for Genome
Editing in Agriculture

Dr. Mike McGrew's Webinar

13.09.2022

ימים
שעות
דקות

Product Group meeting

Dr. Assaf Mosquna (HUJI)

19.10.2022

ימים
שעות
דקות

אירועים קודמים במרכז

2024

10.01.24

14.02.24

11.03.24

03.04.24

05.06.24

24.06.24

26.06.23

2023

25.01.23

28.02.23

27.03.23

20.06.23

16.04.23

26.06.23

2022

09.02.22

07.03.22

29.03.22

10.04.22

14.04.22

16.05.22

27.06.22

05.07.22

13.09.22

19.10.22

20.10.22

03.11.22

17.11.22

08.12.22

19.10.22

20.10.22

03.11.22

17.11.22

2021

14.01.21

02.09.21

08.11.21

08.12.21

2020

21.09.20

25.11.20