מרכזי טרנספורמציה

אחד המכשולים העיקריים לעריכת גנום בצמחים הוא היכולת ליצור צמחים ערוכים נטולי מקטעים טרנסגנים.

במסגרת פעילות המרכז אנו נמצאים בתהליך של הקמת מרכז טרנספורמציה לצמחים. במסגרת מרכז זה, מדענים ילמדו ויפתחו שיטות טרנספורמציה (מסירה).
מתקן זה יספק שירותי טרנספורמציה של מגוון גידולים: תפוחי אדמה, פלפל, חיטה, שעורה, מלון, אבטיח, מלפפון ועצי פרי.

אנו מצפים שמרכז זה יחזק את יכולתה של הקהילה המדעית הישראלית ליצור מוצרים צמחיים המבוססים על עריכת גנומית.

פיתוח שיטות טרנספורמציה המותאמות לצמחי גידול חקלאיים - סולניים

מחקר מס' 25

שמות החוקרים: ד"ר דני אשל, ד"ר שמואל בוקובזא, ד"ר אילן פארן וד"ר משה ראובני

מרכז טרנספורמציה לדלועיים

מחקר מס' 26

שם החוקר: ד"ר זיו שפיגלמן וד"ר יעקב תדמור

עריכה גנטית בדגניים

מחקר מס' 27

שם החוקר: ד״ר אייל פרידמן

טרנספורמציה בחיטה ופיתוח כלים לעריכה גנומית

מחקר מס' 28

שמות החוקרים: פרופ' עמיר שרון, פרופ' איתי מירוז וד"ר ערבה שתיל כהן

פיתוח שיטות לעריכה גנומית בגפן ותפוח

מחקר מס' 29

שמות החוקרים: ד"ר אתי אור, ד"ר ליאור אשד-וויליאמס וד"ר משה פליישמן

מרכז הטרנספורמציה: צמחי נוי

מחקר מס' 30

שם החוקר: פרופ' אלכסנדר ויינשטיין