מרכז הטרנספורמציה: צמחי נוי
מחקר מס' 30
חוקר הפרוייקט: פרופ' אלכסנדר ויינשטיין

המטרה העיקרית שלנו היא פיתוח פרוטוקולים מתקדמים לעריכה גנטית של צמחי נוי ויצירת תשתית המורכבת מחממה, חדר תרביות רקמה והציוד הדרוש. אנו מפתחים שיטות רגנרציה ומערכת להעברה של CAS/sgRNA על מנת ליצור צמחי נוי ערוכים גנטית שאינם טרנסגניים.

לשם כך, אנו מתכננים:

  • להשתמש בגנים המעורבים בתהליכי התמיינות התא על מנת לעודד רגנרציה בצמחים סרבנים.
  • לבצע התאמה של סוגי Cas או Cpf שונים לעריכה גנומית.
  • ליצור צמחים ערוכים גנטית באמצעות העברה ויראלית של sgRNA לצמחים המבטאים חלבוני Cas.
  • להשתמש במערכת ויראלית להחדרת נוקלאזות ביחד עם sgRNA.
חדר תרביות רקמה
פרופ' אלכסנדר ויינשטיין

פרופ' אלכסנדר ויינשטיין
חוקר הפרוייקט

הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית, האוניברסיטה העברית בירושלים

דוא"ל: alexander.vainstein@mail.huji.ac.il

טלפון: 972-8-9489082+

אתר: פרופ' אלכסנדר ויינשטיין

תחומי מחקר:

  • שינוי גנום מכוונים והנדסה גנטית בצמחים.
  • גישות גנומיות / מטבולומיות / פרוטאומיות לזיהוי גנים ארומטיים חדשים.
  • הנדסה מטבולית של צמחים ושמרים.

שותפים למחקר:

אלון נעים

אלון נעים
סטודנט לתואר שני – מסטרנט

תחום מחקר:
עריכה גנומית בצמחים.

מוסד:
המכון למדעי הצמח וגנטיקה בחקלאות, הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית, האוניברסיטה העברית בירושלים.

עודד סקליטר

עודד סקליטר
דוקטורנט

תחום מחקר:
יצירת ריח בצמחים.

מוסד:
המכון למדעי הצמח וגנטיקה בחקלאות, הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית, האוניברסיטה העברית בירושלים.

אלעד שרון

אלעד שרון
דוקטורנט

תחום מחקר:
בקרה של שטף מטבולי.

מוסד:
המכון למדעי הצמח וגנטיקה בחקלאות, הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית, האוניברסיטה העברית בירושלים.

שגיב יניב

שגיב יניב
מסטרנט

תחום מחקר:
עריכה גנומית בצמחים.

מוסד:
המכון למדעי הצמח וגנטיקה בחקלאות, הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית, האוניברסיטה העברית בירושלים.

שיין קרזנר
מסטרנט

דוא"ל: Shane.Kerzner@mail.huji.ac.il

תחום מחקר:
בקרה של שטף מטבולי.

מוסד:
המכון למדעי הצמח וגנטיקה בחקלאות, הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית, האוניברסיטה העברית בירושלים.

אביעד גדורה
מסטרנט

תחום מחקר:
טרנספורמציה של פטוניה.

מוסד:
המכון למדעי הצמח וגנטיקה בחקלאות, הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית, האוניברסיטה העברית בירושלים.