עריכה גנטית בדגניים
מחקר מס' 27
חוקר הפרוייקט: ד״ר אייל פרידמן

צוות עריכה גנטית של דגניים ב-ARO מפתח תשתית, פרוטוקולי תרבית רקמה ומוצרי טרנספורמציה ועריכת גנום (GE) של זני שעורה וחיטה. פעילות כוללת בנוסף פיתוח כלים ביואינפורמטיים על מנת להאיץ את תכנון עריכת הגנום עם אתרים ייחודיים ברחבי הגנום של שעורה וחיטה. לבסוף, שיתוף פעולה עם מהנדסים מפתח פתרונות אוטומטיים לתרבית רקמה ועריכה גנטית בתפוקה גבוהה.

תשתית וידע זה יספק מערך מלא של פתרונות GE לחוקרים ומגדלים ישראלים המעוניינים בצמחי חיטה או שעורה ערוכים בכל אתר גנומי. פרוטוקולי טרנספורמציה עכשוויים בחיטה ושעורה פותחו למספר זנים מועט ואלו אינם מותאמים לאקלים הישראלי. לכן, טיפוח וניסויים בתרבית רקמות מתבצעים כדי למצוא גנוטיפים מותאמים מקומית או להתאים את הפרוטוקולים הנוכחיים כך שיתאימו לזנים מקומיים.

טרנספורמציה בתיווך Agrobacterium והעברה של קומפלקסי חלבון-רנא (CAS9 / gRNA (RNP)) על ידי חלקיקי זהב וננו חלקיקים מיושמים על מנת ליצור צמחי שעורה או חיטה ערוכים ללא נוכחות טרנסגן. המיקוד הראשוני הוא לייצר גנוטיפים שעורה וחיטה ערוכים עם ערך תזונתי משופר ולהאיץ רקומבינציה בין אללים של בר ותרבות על ידי עריכת גנום. ישומים אלו יאפשרו פיתוח זנים משופרים בערך התזונתי ובעמידות כנגד עקות אביוטיות.

מחקר מס' 27 – אייל פרידמן
צמחי שעורה מותמרים בקריספר לטובת מניפולציה מטבולית במרכז עריכה גנטית- מכון וולקני
ד״ר אייל פרידמן

ד״ר אייל פרידמן
חוקר הפרוייקט

מדעי הצמח, מנהל המחקר החקלאי, מכון וולקני.

דוא"ל: fridmane@agri.gov.ill

טלפון: 972-3-9683901+

אתר המעבדה

תחומי מחקר:

  • יחסי גומלין צמח-סביבה.
  • כריית אללים בצמחי גידולים.
  • שינוי פלסטי הנובע משינוי בטמפרטורות.
  • זיהוי אללים מועילים של מינים בר והכנסתם לגידולים מודרניים על ידי עריכת אללים.

שותפים למחקר:

אורית עמיר-שגב
טכנאית מעבדה

דוא"ל: oritas@volcani.agri.gov.il

תחום מחקר:
תרביות רקמה וטרנספורמציה בדגניים.

מוסד:
מינהל המחקר החקלאי, מכון וולקני.

איילת קורץ-סון

איילת קורץ-סון
דוקטורנטית

תחום מחקר:
עריכה גנטית בשעורה למיפוי תכונות.

מוסד:
האוניברסיטה העברית בירושלים.