קבוצת טכנולוגיות

המטרה העיקרית של קבוצה זו היא לתמוך בפעילות המרכז על ידי שיפור הטכנולוגיה הקיימת, יצירת ובדיקת כלים ושיטות חדשות.

שמונה צוותי מחקר מתמקדים בתכנון של מערכות טכנולוגיות שיאפשרו שימוש עריכה גנומית למטרות שונות. בנוסף, אנו מפעילים דלפק תמיכה טכנית המסייעת לקבוצות השונות עם ריאגנטים, פרוטוקולים ועזרה טכנית אחרת.

יחידה לטכנולוגיית עריכת הגנום: הכלים של עריכה גנומית.

מחקר מס' 16

שם החוקר: פרופ' אברהם לוי

גישה חדשה להתמרת אבקה באמצעות ננו-חלקיקי סיליקה.

מחקר מס' 17

שמות החוקרים: ד"ר גיא מחרז וד"ר זיו שפיגלמן

טכנולוגיית עריכה גנומית: טרנספורמציה ורגנרציה לצמחים סרבנים.

מחקר מס' 18

שם החוקר: פרופ' אלכסנדר ויינשטיין

פיתוח קסטת T-DNA בעלת יכולת הוצאה עצמית באמצעות CPF1 לטיפוח צמחים.

מחקר מס' 19

שמות החוקרים: פרופ' אברהם לוי, פרופ' מרטין גולדוויי וד"ר אמיר רז

ייצור צמחים ערוכים גנומית, ללא שאריות הטרנסגן.

מחקר מס' 20

שם החוקר:
ד"ר בן רימון

ייצור צמחים ערוכים גנומית, ללא שאריות המחדר הטרנסגני.

מחקר מס' 21

שם החוקר:
עמיר שרמן

עריכה גנומית והחלפת בסיסים: הדור החדש של צמחים שעברו עריכה גנטית ללא הנדסה גנטית.

מחקר מס' 22

שמות החוקרים: ד"ר יבגניה דור ופרופ' אברהם לוי

שינוי בקרת גנים על ידי שינויים אפיגנטיים ממוקדים (עריכה אפיגנטית).

מחקר מס' 23

שם החוקרת: ד"ר מיכל ליברמן-לזרוביץ'

עריכה גנטית של לוקוסים מורכבים.

מחקר מס' 24

שם החוקר: פרופ' יובל אשד