יחידה לטכנולוגיית עריכת הגנום: הכלים של עריכה גנומית
מחקר מס' 16
חוקר הפרוייקט: פרופ' אברהם לוי

מעבדתו של פרופ' אברהם לוי עומדת בראשה של היחידה לטכנולוגיית עריכת הגנום (GetU).

מטרתה של המעבדה לבדוק, לאצור ולהפיץ טכנולוגיות חדשות לעריכת הגנום של גידולים חקלאיים באופן שבו התוצרים הסופיים אינם מכילים DNA זר וניתן היה לפתח באמצעות גידול מסורתי. מעבדה זו יצרה מאגר גנים שבו ווקטורים שפותחו במעבדתו של פרופ' לוי או אלו שנרכשו ממעבדות אחרות יהיו זמינים לשימוש חברי הקונסורציום. אלה כוללים פרומוטרים לצמחים חד- ודו-פסיגיים, מערכות שיבוט מודולריות ומותאמות היטב להחדרה של RNA, גיידים ייחודיים או מרובים ולביטוי של גרסאות Cas שונות. גרסאות Cas שיש להן דרישות PAM שונות, או מינימליות, שיכולות לעורר שברים דו-גדיליים בדנ"א, ניקים או עורכי בסיס, מערכות להחלפת גנים וכו'., נבדקות על ידי צוות המעבדה ועומדות לרשות חברי הקונסורציום.

בנוסף, במעבדת פרופ' לוי מלמדים את השימוש בטכנולוגיות החדשות הללו באמצעות חונכות והרצאות פרונטליות.

טכנולוגיה חדשה להתמרה גנומית שפותחה במעדמתנו (Dahan-Meir et al. 2018)

פרופ' אברהם לוי
חוקר הפרוייקט

הפקולטה לביוכימיה, מכון ויצמן למדע.

דוא"ל:
avi.levy@weizmann.ac.il

טלפון: 972-8-9342734+

אתר החוקר: פרופ' אברהם לוי

תחומי מחקר:

  • הקשר בין שינויים אפיגנטיים ומנגנוני תחזוקת של שלמות הגנום.
  • בנוסף, אנו רותמים מנגנוני תיקון DNA לפיתוח גישות חדשות לעריכה מדויקת של גנום צמחי.

שותפים למחקר:

ד"ר אביבה סמך
טכנאית מחקר, מנהלת הפרויקט

דוא"ל: aviva.samach@weizmann.ac.il

מוסד:
המחלקה למדעי הצמח והסביבה, מכון ויצמן למדע.

ד"ר קטי מלמד-בסודו
עמיתת מחקר, מנהלת המעבדה

דוא"ל: cathy.bessudo@weizmann.ac.il

תחומי מחקר:
קינטיקה של תיקון DNA.

מוסד:
המחלקה למדעי הצמח והסביבה, מכון ויצמן למדע.

דניאלה בן-טוב
דוקטורנטית

מוסד:
המחלקה למדעי הצמח והסביבה, מכון ויצמן למדע.

עמית קוקו
מסטרנט

תחומי מחקר:
השפעתו של מבנה הכרומטין על תיקון DNA.

מוסד:
המחלקה למדעי הצמח והסביבה, מכון ויצמן למדע.