ייצור צמחים ערוכים גנומית, ללא שאריות המחדר הטרנסגני
מחקר מס' 21
חוקר הפרוייקט: עמיר שרמן

צמחים ערוכים גנטית נחשבים בישראל ובמדינות נוספות כלא טרנסגנים באם הקסטה הטרנסגנית אינה נוכחת בצמח שעבר עריכה. ניתן להשיג צמח שכזה במספר גישות של שימוש במערכות עריכה גנומית חולפות ואו מבוססות חלבון ואו שימוש במערכת טרנספומציה מבוססת אגרובקטריום ואיבוד המקטע הטרנסגני על ידי הכלאה.

גישות אלו אינם מתאימות לכל הצמחים. בצמחים המתבססים על מערכת האגרובקטריום לטרנספומציה ולא ניתן לבצע הכלאה קיים קושי ביצירת צמחים ערוכים שאינם טרנסגנים. בצמחים מעין אלו הכלאה יכולה לגרום לאיבוד תכונות של הזן המבוקש. דוגמא לכך הם עצי פרי אבל כלל זה נכון לכל הצמחים שהגנום שלהם הינו הטרוזיגוטי.

כדי להתגבר על קושי זה אנחנו מפתחים מערכת שמבוססת על כך שאנזימים של מערכת העריכה הגנומית יכולים לחתוך כל ד.נ.א שמסמן על ידי gRNA. על ידי יצירת אתרי חיתוך בקצות ההקטע הטרנסגני ובמקביל בגן המטרה אנחנו מקווים לקבל צמחים ערוכים גנטית שאינן בעלי שאריות טרנסגניות. אם נצליח בכך זה יאפשר לפתח מוצרים חקלאים רבים בתחום עצי הפרי וצמחים אחרים.

חוקר הפרוייקט:

עמיר שרמן
חוקר הפרוייקט

מדעי הצמח, מינהל המחקר החקלאי, מכון וולקני.

דוא"ל: asherman@volcani.agri.gov.il

טלפון: 972-3-9683040+

אתר החוקר: עמיר שרמן

תחומי מחקר:

  • שלוב טכנולוגיות גנומיות בהשבחת צמחים
  • גנומיקה השואתית בפטריות
  • החדרת טכנולוגיות גנומיות לתחום החקלאות

שותפה למחקר:

ד"ר מריה ארווי
פוסטדוקטורנטית

מוסד:
מדעי הצמח, מינהל המחקר החקלאי, מכון וולקני.