ייצור צמחים ערוכים גנומית, ללא שאריות הטרנסגן
מחקר מס' 20
חוקר הפרוייקט: ד"ר בן רימון

טכנולוגיה לעריכה גנומית מדייקת בצמחים באמצעות CRISPR נמצאת בשימוש הולך ועולה.

מבחינה רגולטורית, בישראל ובמדינות נוספות בעולם, צמחים אשר עברו עריכה גנומית ואינם מכילים עקבות של ה-T-DNA המקורי (הדרוש להשריית המוטציות וליצירת צמח האם הטרנסגני) הינו בגדר צמח שאינו נחשב כטרנסגני. השיטה המקובלת להוצאת ה-T-DNA מתבססת על גנטיקה קלאסית – באמצעות סדרת הכלאות ניתן לנקות את ה-T-DNA ולהיוותר עם צמח שעבר מוטגנזה ללא שאריות של DNA זר. הוצאת ה-T-DNA באמצעות הכלאות אינו אפשרי במקרה שמדובר בצמחים בהם נעשה ריבוי וגטטיבי כגון בעצי פרי, בצמחים עקרים או בצמחים שמקורם בריבוי של קלונים מובחרים (כגון במקרה של פרחי קטיף רבים כמו וורדים, חרציות, ועוד). במידה וניתן לייצר זרעים מצמחים אלו ההתפצלות הגנטית של תכונות הזן המובחר תגרום לאובדנו.

הוצאת של ה-T-DNA על ידי dCas9-FOKI שיגרום לחיתוך הDNA במורד לאתר זיהוי sgRNA

במחקר זה אנו מפתחים גישות אלטרנטיביות להוצאת ה-T-DNA מצמחים שעברו עריכה גנומית המתבססות על Cas9 רקומביננטי שביכולתו ליצור שבר דו-גדילי ב-DNA מחוץ לאתר ההכרות שלו על גבי ה-DNA. תוצאות המחקר יסללו את הדרך ויאיצו את השימוש בצמחים ערוכים גנטית בתכניות הטיפוח, מבלי שהמוצר הסופי יחשב כאורגניזם טרנסגני.

חוקר הפרוייקט:

. ד"ר בן רימון

ד"ר בן רימון
חוקר הפרוייקט

מדעי הצמח, צמחי נוי וביוטכנולוגיה חקלאית, מינהל המחקר החקלאי, מכון וולקני.

דוא"ל: benrimon@agri.gov.il

טלפון: 972-3-9683066+

אתר: ד"ר בן רימון

אתר המעבדה

תחומי מחקר:

  • חוקר מנגנוני פריחה ורבייה מינית בצמחים.
  • פיתוח טכנולוגיות לעריכה גנומית לשיפור תכונות נבחרות בצמחים.

שותף למחקר:

ד"ר ארצ'יט סוד
פוסט דוקטורנט

תחומי מחקר:
השפעת תנאי סביבה על התפתחות פרחים ובקרת הפרייה בחרצית.

מוסד:
מדעי הצמח, צמחי נוי וביוטכנולוגיה חקלאית, מינהל המחקר החקלאי, מכון וולקני.