עריכה גנומית והחלפת בסיסים: הדור החדש של צמחים שעברו עריכה גנטית ללא הנדסה גנטית. עמידות לגלייפוסט בעגבנייה כדוגמה
מחקר מס' 22
חוקרי הפרוייקט: ד"ר יבגניה דור ופרופ' אברהם לוי

משימתנו היא להחליף את הגן EPSPS האנדוגני בעגבניה באותו רצף המכיל מוטציות שמספקות עמידות לקוטל עשבים גליפוזט.

בשלב ראשון נתכנן גן סינתטי (התורם) ברצף דומה לזה של Solyc01g091190, אך עם תחליפי בסיס שייצרו החלפות של החומצות האמינו (טבלה 1). בנוסף למוטציות ברצף, נחליף את הפרומוטר ה-EPSPS האנדוגני עם הפרומוטר עגבניה החזק והמכונן UBQ10 (איור 1).

נפתח שיטות תחליף בסיס ככלי לעריכת גנום בצמחים.
שיטות העריכה הבסיסיות הנוכחיות יכולות ליצור החלפות C->T או A->G ממוקדות. זה מושג באמצעות ציטוזין או אדנין דימינאז מאוחה לחלבון dCas9 לא פעיל או לניקאז מונחה על ידי gRNA. נשתמש ב-Cas9-deaminase המותאם לצמחים לביצוע המוטציות הרלוונטיות.

טבלה 1. החלפות חומצות אמינו באנזים EPSPS שנערך
מחקר מס' 22 – ד"ר יבגניה דור ופרופ' אברהם לוי
איור 1: תכנית של גן סינתטי (התורם). כל השילובים של גן EPSPS אנדוגני וגנים ערוכים, המכילים תחליפי בסיסים שייצרו את החלפת של שתי או שלושה חומצות אמינו עם EPSPS אנדוגני פרומוטר או UBQ10 פרומוטר ייבדקו לעמידות לגלייפוסט.

פרופ' אברהם לוי
חוקר הפרוייקט

הפקולטה לביוכימיה, מכון ויצמן למדע.

דוא"ל:
avi.levy@weizmann.ac.il

טלפון: 972-8-9342734+

אתר החוקר: פרופ' אברהם לוי

תחומי מחקר:

חקר עשבים, עמידות צמחים לקוטלי עשבים, צמחים טפילים, מוטגנזה, הדברה ביולוגית, סטריגולקטונים.

ד"ר יבגניה דור
חוקרת הפרוייקט

המחלקה למחלות צמחים וחקר עשבים, נוה יער, מנהל מחקר החקלאי.

דוא"ל:
evgeniad@volcani.agri.gov.il

טלפון: 972-4-9539534+

אתר החוקר: ד"ר יבגניה דור

תחומי מחקר:

חקר עשבים, עמידות צמחים לקוטלי עשבים, צמחים טפילים, מוטגנזה, הדברה ביולוגית, סטריגולקטונים.

שותף למחקר:

ד"ר בדברטה סחה
פוסטדוקטורנט

מוסד:
מדעי הצמח, מינהל המחקר החקלאי, נווה יער.