עריכה גנטית של לוקוסים מורכבים
מחקר מס' 24
חוקר הפרוייקט: פרופ' יובל אשד

שכפול מקומי של חברי משפחה היא דרך נפוצה להגביר את המורכבות ולאמץ פונקציות חדשות של גנים צמחיים. עריכת קומפלקסים כאלה בכלל, ומחיקתם בפרט אינה יעילה כאשר נעשית על ידי כלי עריכת גנום קונבנציונליים.

אנו מפתחים וקטורים ומנסים לייעל פרוטוקולי טרנספורמציה כדי להגביר את יעילות העריכה של אזורים גנומים כאלה. אנו בודקים את השימוש במספר gRNAs ואת הדרכים "לקבע" סקטורים כימרים נדירים. בנוסף, אנו מנסים להבין כיצד שונות בתנאי תרבית רקמה יכולה להשפיע על אירועי עריכה נדירים.

מחקר מס' 24 – פרופ' יובל אשד
אסטרטגיית הפרוייקט.

חוקר הפרוייקט:

פרופ' יובל אשד
חוקר הפרוייקט

המחלקה למדעי הצמח והסביבה, מכון ויצמן למדע.

דוא"ל: Yuval.Eshed@weizmann.ac.il

טלפון: 972-8-9343693+

אתר המעבדה

תחומי מחקר:

המנגנונים הגנטיים והמולקולריים של מתגים התפתחותיים של מריסטם צמחי, באופן כללי, ומעקב אחר מספר הורמונים, אוקסין, ציטוקינין ופלוריגן, בפרט.

שותפה למחקר:

זיוה אמסלם
טכנאית המעבדה

דוא"ל: ziva.amsellem@weizmann.ac.il

מוסד:
המחלקה למדעי הצמח והסביבה, מכון ויצמן למדע.