קבוצת מוצרים

מוצרים - צמחים

קבוצה זו ממקדת את מאמציה בשיפור תכונות של גידולים מרכזיים, תוך שימוש במומחיות שלהם לפיתוח זנים חדשים של צמחים.

מוצרים - בעלי חיים

עריכה גנומית פותחת אפשרויות, ליצירת זני בעלי חיים חדשים בעלי תכונות משופרות ובשיפור יתרונות התעשייה וקיימות חקלאית.