מוצרים - בעלי חיים

עריכה גנומית פותחת אפשרויות  ליצירת זני בעלי חיים חדשים בעלי תכונות משופרות.

צוותי המחקר מתמקדים בשיפור יתרונות התעשייה וקיימות חקלאית בעופות וכבשים בחקלאות ימית.

הכיוונים של קבוצה זו כוללים הגברת קצב גידול לדגים, הגברת יחס הנקבות בצאצאים של כבשים וזנים מותאמים של תרנגולות עם יכולת להתרבות ולשמור על שונות גנטית בעלות נמוכה בהרבה מהקיימת כיום.

פיתוח מודלי גנטים בעופות, בכלים של עריכה גנומית, לפתרון בעיות רווחת החי וקיימות בחקלאות.

מחקר מס' 11

שם החוקר: ד"ר יובל צינמון

שיפור ההזנה באמנון ובדניס בעזרת עריכה גנומית.

מחקר מס' 12

שמות החוקרים: ד"ר יעקב בירן וד"ר עמיר ביתן

השראת גדילה מואצת באמנון יאור על ידי עריכה גנומית.

מחקר מס' 13

שם החוקר: ד"ר מתן גולן

פיתוח אמנון רב-כוח, מהיר גדילה.

מחקר מס' 14

שם החוקרת: פרופ' ברטה לבבי-סיוון

פיתוח זן כבשים עם המלטה סלקטיבית לנקבות.

מחקר מס' 15

שם החוקר: ד"ר ערן גרשון