פיתוח זן כבשים עם המלטה סלקטיבית לנקבות
מחקר מס' 15
חוקר הפרוייקט: ד"ר ערן גרשון

בכל משקי החלב, ובכללם משקי חלב צאן, נחוצות בעיקר הנקבות. הזכרים מהווים נטל כלכלי וגורלם הוא גם עניין של רווחת בעלי חיים. לכן, קביעת מין היילוד במשקי חלב מהווים יתרון עצום. הגישה המובילה היום הינה שימוש בזירמה ממוינת. אולם השימוש בא הינו מצומצם עקב המחיר היקר ואחוזי הצלחה נמוכים. בנוסף, בניגוד לפרות, בכבשים תהליך ההזרעה הינו מסובך ומצריך ניתוח לפרוסקופי.

מטרת פרוייקט זה לייצר זן כבשים עם הולדה סלקטיבית של נקבות ללא הנדסה גנטית. לשם כך, הגנים FGF16 או FGF13 יושתקו בביציות שיבודדו מכבשים בעזרת CRISPER. שני גנים אלה הודגמו בעבר כחשובים לשרידות העוברים הזיכריים. הביציות יופרו והעוברים שיווצרו יגודלו עד לשלב הבלסטוציסט. בשלב הראשון, נוודא שאכן מערכת ההשתקה עבדה והעוברים שקיבלנו הינם מונו-אללים לאחד הגנים. 

לאחר שנוודא שהמערכת עובדת, העוברים יושתלו ברחם של אימהות מאמצות. אנו נעקוב אחר התקדמות הריון והתפתחות העוברים עד להמלטה. בהמלטה, מין הילוד יקבע, ודם ילקח לבדיקה גנוטיפית של מונו-אלליות לאחד מהגנים ולוידוא שאין שאריות של DNA זר בוולדות. אנחנו נעקוב אחר קצב הגדילה, העלייה במשקל, הגעה לבגרות מינית. לאחר הגעה לבגרות מינית, הכבשים המונו-אלליות ל-FGF13 או ל-FG16 יוזרעו עם זכרים wild type. 

מחקר מס' 15 – ד"ר ערן גרשון
הפריה חוץ גופית בכבשים.

נעקוב בכבשים אלה אחר ביצועי פוריות, תפוקת והרכב חלב. בנקבות שתתעברנה, נעקוב אחר התקדמות הריון והתפתחות העוברים עד להמלטה. בהמלטה, מין הילוד יקבע, ודם ילקח לבדיקה גנוטיפית של מונו-אלליות לאחד מהגנים ולוידוא שאין שאריות של DNA זר בוולדות. אנחנו נעקוב אחר קצב הגדילה, העלייה במשקל, הגעה לבגרות מינית. נמשיך במעקב זהה למשך דור או שניים נוספים על מנת לוודא שאכן הקמנו זן של כבשים עם סלקטיבות לנקבות.

חוקר הפרוייקט:

ד"ר ערן גרשון
חוקר הפרוייקט

המחלקה לחקר בקר וצאן, מינהל המחקר החקלאי, מכון וולקני.

דוא"ל: erang@volcani.agri.gov.il

טלפון: 972-8-9484423+

אתר החוקר: ד"ר ערן גרשון

תחומי מחקר:

  • חקר פוריות.
  • תפקוד השחלות והשפעת עקה על תפקוד השחלות.
  • השתלת עוברים.
  • תקשורת צולבת בין האם לעובר וגורמים המעורבים השרשת עוברים לרחם, מניפולציה בגנים ספציפיים לשליה.

שותפה למחקר:

אסתר קרצ'ובסקי-שושן
סטודנטית לתואר שלישי

מוסד:
המחלקה למדעי בעלי-חיים, הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית, האוניברסיטה העברית בירושלים.