פיתוח מודלי גנטים בעופות, בכלים של עריכה גנומית, לפתרון בעיות רווחת החי וקיימות בחקלאות
מחקר מס' 11
חוקר הפרוייקט: ד"ר יובל צינמון

ענף העופות מהווה מקור ללמעלה מ-30% מאספקת החלבון בתזונת האדם, בעולם. תרומה זו מגיע בעיקר מביצי במאכל המיוצרים על ידי שלוחת הביצים, ומבשר פטמים. תחזיות הגידול הצפוי באוכלוסיית העולם עומדת על כ-30% לקראת שנת 2050, בעיקר במדינות מתפתחות. לפיכך קיים צורך דחוף במציאת פתרונות לאבטחת המזון לדור העתיד, תוך התחשבות ברווחת החי, קיימות גלובלית וייתכנות כלכלית.

כיום, מעל 57 מליארד פטמים נשחטים מדי שנה לבשר. מספר עצום זה מהווה פי 10 יותר משאר בעלי החיים המשמשים למזון גם יחד. לכן, שיפור משמעותי בהטלה יתרון לייצרנות, יקטין את גודל לולי הרביה, ויתרום בכך לרווחת החי ולקיימיות הגלובלית.

ביחד עם התרומה העצומה לתזונת האדם בעולם, השימוש הניכר בעופות בתעשיית המזון מביא לפגיעה ברווחת החי ובקיימות. המחקר בא לתת פתרונות לבעיות אלה, לתרום לשימוש בעופות בחמלה, לאפשר שימור של מגוון גנטי, ולתרום לשימור הקיימות על כדור הארץ. תוך שימוש בכלים של עריכה גנומית, במחקר, גני מטרה יחודיים עוברים שינוי, תוך שמירה על בריאות העוף ורווחתו.

הפרדת תוצר PCR בג'ל אגרוז
ד"ר יובל צינמון

ד"ר יובל צינמון
חוקר הפרוייקט

דוא"ל: yuval.cinnamon@mail.huji.ac.il

טלפון: 972-8-9484416+

אתר החוקר: ד"ר יובל צינמון

תחומי מחקר:

המחקר במעבדה מתמקד בהתפתחות העובר, תוך שימוש בעוף כחיית מודל.
המחקר במעבדה מתמקד ב:

  • פיתוח מודלים גנטים בעופות.
  • שלבי ההתפתחות העוברית המוקדמים ומערכת הרביה.
  • פיתוח של מערכת הדמית תלת מימד רבת עוצמה ה-High Resolution Epicscopic Microscopy.

שותפים למחקר:

מיכל מימון
מנהלת מעבדה (תואר BA)

דוא"ל: michalma@volcani.agri.gov.il

מוסד:
מינהל המחקר החקלאי – מכון וולקני, חקר בעלי חיים.

ד"ר ענבל בן טל כהן

ד"ר ענבל בן-טל כהן
פוסט-דוקטורנטית

מוסד:
מינהל המחקר החקלאי – מכון וולקני, חקר בעלי חיים.

טטיאנה קושניר

ד"ר טטיאנה קושניר
פוסט-דוקטורנטית

מוסד:
מינהל המחקר החקלאי – מכון וולקני, חקר בעלי חיים.

אולגה גנין
בעלת תואר שני, גמלאית, טכנאית במעבדה, מתנדבת

מוסד:
מינהל המחקר החקלאי – מכון וולקני, חקר בעלי חיים.