שיפור ההזנה באמנון ובדניס בעזרת עריכה גנומית
מחקר מס' 12
חוקרי הפרוייקט: ד"ר יעקב בירן וד"ר עמיר ביתן

העלייה בביקוש לדגים שנחשבים למזון איכותי ובריא ומנגד התדלדלות הדגה בימים ובאגמים הובילו לעלייה בצורך לגידול חקלאי של דגים. בכדי לתמוך בגידול הנ"ל ומנגד להימנע מהרחבת הדיג לייצור קמחי דגים שמשמשים כמקור הזנה איכותי לחקלאות הדגים, קיים צורך בייצור מזון דגים מתועש בו יוחלפו רכיבים שאינם ברי קיימא ומחירם גבוה ברכיבים ברי קיימא שהינם בעיקר צמחיים אך יכולים להיות גם ממקורות אחרים כגון קמחי חרקים. שינוי זה מוביל לעיתים לאכילה מופחתת ולפגיעה בקצב גדילת הדגים בהתאם. זאת, למרות התאמת הערכים התזונתיים של המזון לצרכי המין. מספר עבודות הדגימו כי חסימת הפעילות של גורמים אנורקסוגנים בדגים, הובילו לעליה בהתנהגות אכילה בדגים. במחקר זה נפעל לביצוע עריכה גנומית שמטרתה שיפור האכילה בשני מיני דגים מרכזיים בחקלאות הישראלית, דג האמנון ודג הדניס.

אמנון יאור במדגה של מכון וולקני
מחקר מס' 12 – יעקב בירן ועמיר ביתן
רכיבי מזון המשמשים לייצור מזון דגים

הצלחת המחקר עשויה לאפשר הרחבה של השימוש במקורות מזון ברי קיימא בגידול חקלאי של דגים ולאפשר את הוזלת וקיצור משך הגידול של דגי מאכל.

ד"ר יעקב בירן
חוקר הפרוייקט

חקר בעלי חיים, מינהל המחקר החקלאי,
מכון וולקני.

דוא"ל: jakob@agri.gov.il

טלפון: 972-54-2260501+

אתר החוקר: ד"ר יעקב בירן 

תחומי מחקר:

  • עריכה גנומית בדגים.
  • בקרה נאורואנדוקרינית של מטבוליזם בדגים.
  • בקרה נאורואנדוקרינית של סטרס בדגים.
ד"ר עמיר ביתן

ד"ר עמיר ביתן
חוקר הפרוייקט

חקר ימים ואגמים לישראל.

דוא"ל: amir.bitan@ocean.org.il

טלפון: 972-52-6054990+

אתר החוקר: ד"ר עמיר ביתן

תחומי מחקר:

  • הזנת דגים.
  • תהליכי עיכול וספיגת חומרי הזנה בדגים.
  • שיפור וטיוב מזונות דגים.
  • פיתוח כלים לסריקת חומרי גלם חדשים ותוספי מזון פונקציונליים.

שותפים למחקר:

עדי שגב-הדר

עדי שגב-הדר
מהנדסת מחקר

מוסד:
מכון וולקני.

ניקו אלווין קבילון
דוקטורנט

מוסד:
מכון וולקני והאוניברסיטה העברית.

ד"ר ליאת קוך
פוסט דוקטורט

מוסד:
חקר ימים ואגמים לישראל.

נועם מזרחי
מסטרנט

מוסד:
חקר ימים ואגמים לישראל ואוניברסיטת בן גוריון בנגב.