ייצור חרצית עם מנגנון פריחה אוטונומי באמצעות טכנולוגיית עריכת הגנום CRISPR/Cas9
מחקר מס' 7
חוקר הפרוייקט: ד"ר בן רימון

חרציות קטיף הן צמח קטיף בעל ערך כלכלי רב אשר נסחר בבורסת הפרחים בהיקף של כ-מאות מיליוני יורו והיקפו נמצא שני לוורדים.  ייצור חרציות קטיף באיכות גבוהה העונה לדרישות השוק במהלך כל השנה הוא תהליך מורכב, הדורש שילוב תנאי תאורה שונים, זו אחת הסיבות לכך שכיום מרבית ייצור החרצית נעשה לשוק מקומי בעונות המתאימות לגידול. בניגוד לפוטנציאל הלא ממומש בשיווק וייצוא חרציות קטיף מישראל, קיים בישראל מערך טיפוח גדול של חרציות קטיף, וזנים "ישראלים" מיוצאים לרחבי העולם. בכדיי להגיע במהלך הגידול לפרחי קטיף איכותיים יש בשלב הראשון  של הגידול צורך במשטר תאורת יום ארוך בכדיי ליצור צימוח וגטטיבי שיוביל בעתיד להתפתחות פרחים איכותיים. בשלב שני, דרוש משטר תאורת יום קצר החיוני לאינדוקציה של מריסטמת הפרח, להתארכות ולפריחה. הפעולות האגרוטכניות הדרושות להארכת שעות האור הן פשוטות יחסית באמצעות הפעלת מערך תאורה. בניגוד לכך, מערך החשכה הדרוש לקיצור אורך שעות האור להן הצמח נחשף הוא מסורבל יחסית, וזליגה של אור לבית הצמיחה יוביל לשיבוש בזמן הפריחה. בנוסף, סגירת בית הצמיחה בזמן ההחשכה מוביל לעלייה בטמפ' הסביבה ובמקומות כמו ישראל עלול להוביל לבעיה הדורשת פתרון כגון אמצעי קירור, דבר המייקר את הגידול והופך אותו ללא כדאי. מטרת הפרויקט הוא לבטל את  הדרישה הפוטופיריודית של חרצית באמצעות עריכה גנומית של מספר פקטורים גנטיים שנמצאו כמעכבים פריחה של חרצית בתנאים תאורה לא אינדוקטיביים, ובכך לפשט ולהוזיל את הפעולות האגרוטכניות הדרושות להפרחה.

חוקר הפרוייקט:

. ד"ר בן רימון

ד"ר בן רימון
חוקר הפרוייקט

מדעי הצמח, צמחי נוי וביוטכנולוגיה חקלאית, מינהל המחקר החקלאי, מכון וולקני.

דוא"ל: benrimon@agri.gov.il

טלפון: 972-3-9683066+

אתר: ד"ר בן רימון

אתר המעבדה

תחומי מחקר:

  • חוקר מנגנוני פריחה ורבייה מינית בצמחים.
  • פיתוח טכנולוגיות לעריכה גנומית לשיפור תכונות נבחרות בצמחים.

שותף למחקר:

ד"ר ארצ'יט סוד
פוסט דוקטורנט

תחומי מחקר:
השפעת תנאי סביבה על התפתחות פרחים ובקרת הפרייה בחרצית.

מוסד:
מדעי הצמח, צמחי נוי וביוטכנולוגיה חקלאית, מינהל המחקר החקלאי, מכון וולקני.