יצירת חרציות ננסיות להשבחת צמחי קטיף ועציצים
מחקר מס' 10
חוקר הפרוייקט: ד"ר עידן עפרוני

השימוש במעכבי גדילה לדיכוי הגדילה הנו נוהג נפוץ בגידול צמחי נוי. חרצית, אחד מגידולי הנוי המובילים מטופל באופן שגרתי במעכבי גדילה כדי לעכב התארכות הגבעול. מעכבי צמיחה הם מעכבי ביוסינתזה של גיברלין (GA). לפיכך, פיתוח חרצית עם פעילות מופחתת של GA היא מטרה חשובה. המטרה העיקרית של פרויקט מחקר זה היא פיתוח צמחי חרצית בעלות אורך גבעול מופחת, תכונה חשובה הן לפרחי קטיף והן לצמחי עציצים. כדי להשיג מטרה זו ניצור מוטציות ב-GID  ו-DELLA על ידי שימוש ב-CRISPR. צמחים מוטנטים אלה ישמשו בתוכניות השבחת חרציות.

מחקר מס' 10

חוקר הפרוייקט:

ד"ר עידן עפרוני

ד"ר עידן עפרוני
חוקר הפרוייקט

הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית, האוניברסיטה העברית בירושלים.

דוא"ל: idan.efroni@mail.huji.ac.il

טלפון: 972-8-9489252+

אתר: ד"ר עידן עפרוני

אתר המעבדה

תחומי מחקר:
עריכה גנטית, אזורים רגולטורים ובקרת התפתחות.

שותפה למחקר:

ד"ר נעמה גיל

ד"ר נעמה גיל
עמיתת מחקר

דוא"ל: naama.gil@mail.huji.ac.il

תחומי מחקר:
עריכה גנטית, אזורים רגולטורים ובקרת התפתחות.

מוסד:
הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית, האוניברסיטה העברית בירושלים.

צילומים: יורם אשהיים