פיתוח עמידות לנגיפים בצמחים באמצעות עריכה גנומית
מחקר מס' 4
חוקר הפרוייקט: ד"ר זיו שפיגלמן

נגיפים צמחיים הינם מזיקים קשים הגורמים לנזק תזונתי וכלכלי רב במגוון גידולים חקלאיים. טכנולוגיות טיפוח צמחים מסורתיות מוגבלות ביכולתן לספק עמידות לנגיפים וקיים צורך לפתח טכנולוגיות חדשות. נגיפים הינם טפילים מוחלטים, אשר משתמשים במנגנוני התא הצמחי על מנת להשתכפל ולהדביק. לפיכך, פגיעה בגנים החיוניים לפעילות הנגיף באמצעות עריכה גנטית, יכולה לשמש ליצירת צמחים עמידים לנגיפים. מטרת המחקר הינה ליצור עמידויות גנטיות חדשות כנגד נגיפים בגידולים חקלאיים ממשפחת הסולניים והדלועיים באמצעות שימוש בעריכה גנטית בטכנולוגיית CRISPR/Cas9.

מחקר מס' 4 – זיו שפיגלמן
פגיעה בגן eiF4E באמצעות עריכה גנומית מקנה עמידות לנגיף ZYMV בצמחי מלפפון
מחקר מס' 4
פגיעה בגן eiF4E בצמחי מלפפון באמצעות עריכה גנומית
ד"ר זיו שפיגלמן

ד"ר זיו שפיגלמן
חוקר הפרוייקט

הגנת הצומח, המחלקה לפתולוגיה של צמחים וחקר עשבים, מינהל המחקר החקלאי מכון וולקני.

דוא"ל: ziv.spi@volcani.agri.gov.il

טלפון: 972-3-9683534+ 

אתר: ד"ר זיו שפיגלמן

אתר המעבדה

תחומי מחקר:

  • פיתוח גישות חדשניות להתמודדות עם וירוסים בגידולי ירקות.
  • תנועה של וירוסים בין איברי הצמח.
  • אינטראקציה בין וירוסים צמחיים למערכת השורשים.
  • השפעת וירוסים על מערכת ההשתקה הצמחית והתפתחות הצמח.

שותפים למחקר:

ד"ר חגית האק

ד"ר חגית האק
מנהלת מעבדה, מהנדסת מחקר

דוא"ל: hagith@volcani.agri.gov.il

תחומי מחקר:
שיפור תכונות של דלועיים ע"י עריכה גנומית.

מוסד:
המחלקה לפתולוגיה של צמחים וחקר עשבים, מינהל המחקר החקלאי, מכון וולקני.

ד"ר דיאנה ליבמן

ד"ר דיאנה ליבמן
עמיתת מחקר

תחום מחקר:
עריכה גנומית בדלועיים, פיתוח עמידויות לוירוסים צמחיים.

מוסד:
המחלקה לפתולוגיה של צמחים וחקר עשבים, מינהל המחקר החקלאי, מכון וולקני.

מיטל שטרקמן-כהן

מיטל שטרקמן-כהן
מהנדסת מחקר

תחום מחקר:
טרנספורמציה ועריכה גנומית בדלועיים.

מוסד:
המחלקה לפתולוגיה של צמחים וחקר עשבים, מינהל המחקר החקלאי, מכון וולקני.