פיתוח פקעות תפוחי אדמה עם תרדמה ארוכה ותכולת עמילן גבוהה
מחקר מס' 3
חוקרי הפרוייקט: ד"ר דני אשל, ד"ר שמואל בוקובזא וד"ר פאולה טפר-במנולקר

תפוח אדמה (Solanum tuberosum) הוא אחד מגידולי החקלאות החשובים בעולם; משמש כמזון בסיסי בתרבויות רבות, למאכל אדם, בעלי חיים, ומגוון שימושים בתעשייה, זאת בעיקר בשל הרכבו התזונתי העשיר ותכולת העמילן הגבוהה שבו. לאחר אסיף, הפקעת בדרך כלל רדומות ולא ילבלבו, גם בתנאים מיטביים לצמיחה. משך תקופת התרדמה תלוי בעיקר בגנוטיפ, אך נמצא שלגורמים אחרים, כמו המתקה במהלך אחסון בקור, כתוצאה מפירוק העמילן בפקעת, יש השפעה ניכרת. המתקת הפקעות באחסון בקור ולבלוב מוקדם מידי הם אתגרים מרכזיים בתעשיית תפוחי האדמה. המסלול ההידרוליטי של עמילן, שהוא המקור העיקרי להמתקת הפקעות, כולל את פעילות האנזימים α-amylase (AMY) ו- β-amylase (BAM). 

מחקר מס' 3
מבחן טיגון לזנים ערוכים גנומית במהלך אחסון בקור
מחקר מס' 3 – דני אשל ושמואל בוקובזה
השתקה משותפת של AMY ו- BAM ספציפיים האריכה את משך תקופת התרדמה והעלתה את תכולת העמילן בפקעת.

במחקר מקדים, הראינו כי צמחים טרנסגניים (RNAi) עם ירידה בביטוי של AMY ספציפי, הראו משך תרדמה ארוך יותר. השתקה משותפת של AMY ו- BAM ספציפיים הכפילה את משך תקופת התרדמה וגרמה לתכולת עמילן גבוהה יותר בפקעת. אנו מניחים ששימוש בטכנולוגית CRISPR/Cas9 ליצירת מוטציות באותם גנים תביא להגברה משמעותית של אותן תופעות רצויות. בהמשך יש בכוונתנו לשלב את הקוים החדשים שייווצרו עם זני CRISPR, שפיתחנו זה מכבר, ליצירת "סופר פקעת" עם תכולת עמילן גבוהה, תרדמת ארוכה יותר ושאינן ממתיקות באחסון.

ד"ר דני אשל
חוקר הפרוייקט

חקר תוצרת חקלאית ומזון
המחלקה לחקר תוצרת חקלאית,
מינהל המחקר החקלאי מכון וולקני.

ד"ר דני אשל

תחומי מחקר:

  • שחרור תרדמה ודומיננטיות אפיקית בפקעות.
  • שיטות חלופיות לעיכוב הנבטה של פקעות ושורשים.
  • חלבונים דמויי קספאז ותפקידם במוות מתוכנן של תאים ואוטופגיה.
  • שילוב של שיטות ידידותיות לסביבה כדי לשיפור סינרגטי את ההתמודדות עם מחלות בתר-קציר.

ד"ר שמואל בוקובזא
חוקר הפרוייקט

המחלקה לצמחי נוי וביוטכנולוגיה חקלאית,
מינהל המחקר החקלאי מכון וולקני.

תחומי מחקר:

  • התמיינות, התחדשות והתמרה של תאי צמחים.
  • פיתוח גישות שיטתיות לקידום הנדסה גנטית בגידולים על ידי שילוב של עריכת גנום וטכנולוגיות עובריות סומטיות.

ד"ר פאולה טפר-במנולקר
חוקרת הפרוייקט

חקר תוצרת חקלאית ומזון
המחלקה לחקר תוצרת חקלאית,
מינהל המחקר החקלאי מכון וולקני.

ד"ר פאולה טפר-במנולקר

תחומי מחקר:

  • שיפור תכונות של תפו"א ע"י עריכה גנומית.
  • פיתוח וייעול מערכות טרנספורמציה בתפו"א.

שותף למחקר:

ד"ר בולאג'י בבג'יד סאלאם

ד"ר בולאג'י בבג'יד סאלאם
פוסט דוקטורנט

תחומי מחקר:
שיפור תכונות של תפו"א ע"י עריכה גנומית.

מוסד:
המחלקה לחקר תוצרת חקלאית, מינהל המחקר החקלאי, מכון וולקני.