פיתוח קווי פטוניה בעלי ייצור מוגבר של ריח
מחקר מס' 8
חוקר הפרוייקט: פרופ' אלכסנדר ויינשטיין

ריח של פרחים הינו תערובת של מגוון מולקולות נדיפות. כל נינוח נקבע לפי הרכב המולקולות בתערובת וכן כמותה של כל מולקולה. ברוב הצמחים, מטבוליטים ייחודיים אלו מיוצרים בכמויות נמוכות מאוד. למרות שלריח נעים ערך שלא ניתן להפריז בחשיבותו, טיפוח לתכונה זו בצמחים לא צלח, וכיום כמעט ואין בנמצא זנים המפיצים ריח ברמות משמעותיות הניתנות לזיהוי ע"י צרכנים.

זיהוי הגנים המקודדים לאנזימים האחראיים לייצור מולקולות נדיפות והמנגנונים הרגולטוריים המבקרים ייצור ושחרור של ריח מאפשרים להשתמש בכלים מתקדמים להנדסה מטבולית של ניחוח פרחים. מטרתו של הפרויקט הינו לפתח קווי פטוניה המייצרים ומשחררים רמות גבוהות של ריח. יצירה של צמחים לא טרנסגניים בעלי ייצור ריח מוגבר יובילו לפיתוח פרחים חדשים בעלי ניחוח מוגבר החסרים כיום בשוק צמחי הנוי.

מחקר מס' 8 – אלכסנדר ויינשטיין
פטוניה

חוקר הפרוייקט:

פרופ' אלכסנדר ויינשטיין

פרופ' אלכסנדר ויינשטיין
חוקר הפרוייקט

הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית, האוניברסיטה העברית בירושלים

דוא"ל: alexander.vainstein@mail.huji.ac.il

טלפון: 972-8-9489082+

אתר: פרופ' אלכסנדר ויינשטיין

תחומי מחקר:

  • שינוי גנום מכוונים והנדסה גנטית בצמחים.
  • גישות גנומיות / מטבולומיות / פרוטאומיות לזיהוי גנים ארומטיים חדשים.
  • הנדסה מטבולית של צמחים ושמרים.

שותף למחקר:

עודד סקליטר

עודד סקליטר
סטודנט לתואר שלישי

תחומי מחקר:
שינוי גנום מכוונים והנדסה גנטית בצמחים.

מוסד:
הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית, האוניברסיטה העברית בירושלים.