שימוש במוטציה מכוונת בגן VvDELLA1 לנינוס הגפן
מחקר מס' 6
חוקרת הפרוייקט: ד"ר אתי אור

פיתוח מטע קומפקטי מהווה יעד אטרקטיבי שעשוי להפחית את המורכבות והעלויות של מגוון שיטות עבודה חקלאיות, לשנות את האיזון בין המסה הוגטטיבית ליבול ולשפר את השימוש באדמה, במים ובדשנים. יישום של הרעיון הזה לפרקטיקה מעשית היה מוגבל בעיקר לשימוש בכמות מננסות ובמעכבי ביוסינתזה של גיברלין (GA), שהראו השפעה מוגבלת ותופעות לוואי לא רצויות. שימוש בעריכה גנטית תוך שימוש ב-CRISPR/Cas9 עשוי להנגיש את הרעיון באמצעות הכנסת שינויים במרכיבי מסלול העברת האותות של GA.

ההיבט המאתגר הוא הבחירה של אסטרטגיית פעילות נכונה שתאפשר להגביל את הצמיחה הווגטטיבית של גפן יחד עם השפעות מינימליות על איכות הפרי והיבול. על סמך הממצאים המבטיחים שתועדו בגפן יין לגבי מוטציה דומיננטית טבעית בגן שמקדד ל-DELLA (בקר השלילי של סיגנל GA), אנו סבורים שניתן ליישם את הגישה הזאת בגפן מאכל. מטרת הפרויקט היא ליצור מוטציה דומיננטית בגן VvDELLA1 באמצעות עריכת גנים מכוונת ע"י CRISPR שתוביל לייצור של הגפן הקומפקטית בעלת צורת צמיחה ויבול משופרים.

מחקר 6 אתי אור
בניית מערכת in vivo לביטוי גנים חולף בגפן תוך שימוש בגן מדווח GFP
מחקר 6 אתי אור
בחינת יכולת של תרביות גפן פרה-אמבריוניות לעבור רגנרציה
מחקר 6 אתי אור
ביסוס תרביות פרה-אמבריוניות חדשות מאבקנים של גפן

מעבר ליתרונות המפורטים לעיל, יישום מניפולציה כזו בגפן מאכל יכולה להוביל לייצור של "grapmato" המניב פירות לאורך כל השנה ובעל יכולת פוטנציאלית להפוך לגידול שנתי או דו-שנתי אינטנסיבי. גישה כזו עשויה להביא תועלת מסחרית נוספת מעבר ליכולות הדמיון המוגבל שלנו.

ד"ר אתי אור
חוקרת הפרוייקט

מדעי הצמח, מדעי העץ והפרי,
מינהל המחקר החקלאי מכון וולקני.

דוא"ל: vhettior@volcani.agri.gov.il 

טלפון: 972-3-9683345+

אתר החוקר: ד"ר אתי אור

תחומי מחקר:

  • פיזיולוגיה מולקולרית של גפן. התפתחות ניצני גפן, מנגנון של שחרור תרדמת ניצני גפן וויסות פרודוקטיביות הגפן.
  • בקרת גודל הפרי.

שותפים למחקר:

ד"ר ילנה מרכבקה

ד"ר ילנה מרכבקה
מומחית לעריכה גנומית של הצמחים

דוא"ל: elenam@volcani.agri.gov.il

תחומי מחקר:
עריכה גנומית בצמחים.

מוסד:
מדעי הצמח, מדעי העץ והפרי, מינהל המחקר החקלאי, מכון וולקני.

לילך פרקש-חיים
טכנאית של תרביות רקמה צמחיות

תחומי מחקר:
תרביות צמחים.

מוסד:
מדעי הצמח, מדעי העץ והפרי, מינהל המחקר החקלאי, מכון וולקני.

טטיאנה אוקון

טטיאנה אוקון
טכנאית של תרביות רקמה צמחיות (מכון וולקני)

תחומי מחקר:
תרביות צמחים.

מוסד:
מדעי הצמח, מדעי העץ והפרי, מינהל המחקר החקלאי, מכון וולקני.