שיפור תכונות צימוח על ידי עריכה של גנים החשובים למעבר אותות מגביל גידול
מחקר מס' 9
חוקר הפרוייקט: פרופ' אסף מוסקונה

לענף גידול הפרחים ארבעה ענפים עיקריים: פרחים חתוכים, עלווה חתוכה, צמחי עציץ וצמחי גן. מתוכם נתח שוק גדול מטופח בחממות ובחדרי צימוח או בתאי צמיחה. לכן פוטנציאל הרווח לשיפור יעילות הצמיחה ליחידת שטח גבוה מאוד. כדי להגדיל את קצב גידול הצמחים החלטנו לערוך גנים המקודדים למעכבי גדילה, משפחת הרצפטורים להורמון עקה בשם חומצה אבציסית (ABA). מכיוון שתעשיית הפרחים הינה מוגבלת במידה רבה למתקנים בעלי בקרה של תנאי גידול, הסרת מנגנון תגובה לעקה עשויה להשפיע על הגברת גדילה עם נזק מינימלית לפיזיולוגיה של הצמח. ניסויי שדה באורז הראו את ההתכנות של ההיפותזה.

תגובת חרצית ל-ABA

חוקר הפרוייקט:

פרופ' אסף מוסקונה

פרופ' אסף מוסקונה
חוקר הפרוייקט

מדעי צמח וגנטיקה בחקלאות, הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה, ע"ש רוברט ה. סמית, האוניברסיטה העברית.

דוא"ל: assaf.mosquna@mail.huji.ac.il

טלפון: 972-54-4506508+

אתר: פרופ' אסף מוסקונה

תחומי מחקר:
תגובת הצמח ללחץ סביבתי, הורמונים צמחיים חדשים ומווסתי צמיחה.

שותפה למחקר:

ד"ר מיכל שפילמן
עמיתת מחקר

דוא"ל: michal.shpilman@mail.huji.ac.il

תחומי מחקר:
תגובת הצמח ללחץ סביבתי, הורמונים צמחיים חדשים ומווסתי צמיחה.

מוסד:
הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית, האוניברסיטה העברית בירושלים.